Διεθνής Παρουσία

Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρος, Αυστραλία, Σερβία, Σκόπια, Αφρική

H Porta Βlock είναι μια εταιρία με αρκετά μεγάλη παρουσία στο εξωτερικό σε χώρες όπως οι:
Ελλάδα - Γαλλία - Κύπρος - Αυστραλία - Σερβία - Σκόπια - Αφρική