Κλειδαριά - SECUREMME K2 - Synthesi
Κλειδαριά - SECUREMME K2 - Σύνθεση

Securemme K2


Βασική Ασφάλεια!!


Κύλινδρος με κλειδί εργασιών
 (Site key system), που επιτρέπει τη χρήση του πρώτου κλειδιού (site key) κατά τη διάρκεια εργασιών. Όταν οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί παραδίδονται στον ιδιοκτήτη τα σφραγισμένα κλειδιά, ο οποίος αλλάζοντας τον κωδικό αχρηστεύει το κλειδί εργασιών.

  • Κύλινδρος ασφάλειας με 10 μπίλιες
  • Διαθέτει αντιστρέψιμο κλειδί (κλειδί ασφαλείας)
  • 5 κλειδιά με πλαστικό κεφάλι σφραγισμένα
  • Μηχανισμός 30ο CAM DIN