Τετ, 10/14/2015 - 16:48

Πιστοποιητικά

Η Porta Block διαθέτει μια σειρά από επίσημα πιστοποιητικά που εξασφαλίζουν την ποιότητα και την συνεχή εξέλιξη των προϊόντων μας.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡ. 1008058

MANAGEMENT SYSTEM AS PER
EN ISO 9001:2008 

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF STEEL STRUCTURES

TEST REPORT No EMK-TR02 2014 

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF STEEL STRUCTURES

TEST REPORT No EMK-TR03 2014